Škola Svítání obdržela Cenu Floccus

Škola Svítání obdržela Cenu Floccus

Mladá fronta DNES | 10.2.2018 | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 18 | Autor: (jah) | Téma: Senátoři - Horská Miluše


PARDUBICE Pardubická Základní škola a Praktická škola Svítání obdržela v pražském Rudolfinu Cenu Floccus, kterými vyzdvihuje jednotlivce a neziskové organizace nebojící se měnit společnost k lepšímu.
„Cena Floccus Nadace České spořitelny je tím nejkrásnějším dárkem k pětadvacetinám naší školy Svítání. Je to ocenění 25 let naší společné práce, posunu od 26 dětí v organizaci ke dvěma stům, k 700 lidí integrovaných v terénu, od devíti prvních zaměstnanců k dnešním téměř 150. A každému z nich tahle cena náleží, “ řekla ředitelka školy Miluše Horská.
Odborná porota na Svítání ocenila mimo jiné schopnost vyplnit efektivně a kvalitně bílá místa, na které organizace ve svých službách narážela. Tam, kde chyběly učebnice, Svítání je připravilo, tam, kde chyběli odborníci, Svítání nabídlo vzdělávací kurzy. Postupně tak organizace vytvořila řadu navazujících služeb pro děti, mládež a dospělé lidi se zdravotním postižením.
Další ceny získaly mezi organizacemi dvě pražské - Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE a Anima - terapie.
S oceněním souvisí také finanční odměna 100 tisíc korun pro každou z těchto organizací.