Inkluze ve školách

ČT 24 | 15.5.2018 | 07:30 | Pořad: Zprávy | Téma: Senátoři - Horská MilušePetr OBROVSKÝ, moderátor
--------------------
Inkluzi na školách se bude věnovat konference v Senátu. Odborníci v oblasti školství proberou mimo jiné příklady dobré a špatné praxe při zapojování dětí s postižením do běžné výuky. Nedávná analýza Ministerstva školství ukázala, že učitelé neví, jak pracovat s handicapovanými, ale i nadanými žáky. Upozorňují na nedostatečnou podporu od pedagogických poraden a náročnou administrativu.

Miluše HORSKÁ, 1. místopředsedkyně Senátu /nestr. za KDU-ČSL/
--------------------
Snažíme se naznačit ty cesty a dávat příklady dobré praxe, jak by to mohlo jít. A že skutečně některé typy handicapu patří a žák s ním do speciální školy a bude se mu tam dařit určitě velmi dobře a zrovnatak, aby se speciální pedagogové nebáli zapojovat se a hlavně ministerstvo, aby k tomu dávalo zelenou, aby se zapojovali do toho hlavního, proinkluzivního cíle.

 

V Senátu začala konference na téma Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Hlavním tématem je problematika inkluzivního vzdělávaní, to má umožnit všem dětem bez rozdílu
plnit povinnou školní docházku.

Konferenci sleduje kolegyně Mariana Kopecká.
Mariano, už promluvila první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, co je podle ní hlavním cílem dnešního semináře?
-Ona je také ředitelkou školy. Ta se handicapovaným věnuje. Podle Horské je nutné přestat vnímat školní inkluzi
jenom jako rozbušku v základním vzdělávání. Je nutné, dívat se na to, co potřebují samotné děti. Zda je to vzdělávání ve školách speciálních nebo běžných, za pomoci asistentů. Nedorazili sem jen zástupci politické sféry, ale i zástupci škol.
Ty by si zde měli vyměňovat zkušenosti. Dorazili sem i zástupci České školní inspekce. Ta inkluzi hodnotí. Promluvil zde třeba náměstek ústředního školního inspektora. Zhodnotil uplynulý školní rok. Řekl, že zařízení se s inkluzí popasovala dobře. Některé problémy přetrvávají. Velká administrativa například. Nebo problémy s asistenty. S tím, že učitelé neví, jakou funkci by měli plnit.