Podporují mě

Adolf Vondrka - jednatel Rybničního hospodářství

 

Paní senátorku Miluši Horskou znám již deset let a za dobu působení naší rybníkářské společnosti hospodařící na 53 rybnících v okolí Pardubic se často setkáváme. Její nikdy nepolevující aktivita v celém regionu, její pracovitost a komunikativnost je obdivuhodná. Pomáhá obcím, spolkům, organizacím i úplně obyčejným jednotlivcům, kteří se na ní obrací. Její celospolečenský přínos ve školství, sociální problematice či charitě je za její dobů působení v roli senátorky jistě dobře známý. Zcela mimořádná je její zásluha na rekonstrukci zchátralé budovy v historickém centru města Pardubic pro školu Svítání. Podporuji jeji kandidaturu do dalšího senátorského období a věřím, že nám v budoucnu naši aktivní a pracovitou paní senátorku budou jiné regiony v ČR tak trochu závidět jako v minulých letech.