Můj život

Pro dobro všech jsem schopna hodně obětovat. Jsem žena. Je mi 63 let, mám dvě dcery a dvě vnučky a jednoho vnoučka. Záleží mi na lidech. V politice jsem senátorkou za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a předsedkyní Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. V občanském životě jsem ředitelkou základní a praktické školy Svítání v Pardubicích, která poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Mým životním heslem jsou moudrá slova Gándhího: „Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Dětství a studium 

Dětství jsem strávila na Vysočině, ovšem hned po škole jsem si zamilovala Pardubice,  ve kterých žiji dodnes. Vystudovala jsem v letech 1978-1982 Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích se specializací národní škola-tělesná výchova. Až do roku 1992 jsem pracovala jako učitelka na základních školách v Želivu, Dašicích a Pardubicích. 

Moje škola

V roce 1992 jsem založila s rodiči hendikepovaných dětí školu Svítání, kterou dodnes vedu. Za 24 let jsme z původního počtu 27 žáků a 9 učitelů vybudovali školu s 200 žáky a klienty sociálních služeb, 127 zaměstnanci, 10 studijními programy, 2 sociálními službami, vlastní dopravou, nestátním zdravotnickým zařízením a vlastním sociálním podnikem. Dodnes je pro mě škola nezastupitelným zdrojem odborných a životních zkušeností a hluboké pokory. Zkušenosti z práce ve škole jsem několik let předávala i budoucím učitelkám a učitelům na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Práce pro neziskový sektor

Celý svůj profesní i politický život jsem aktivní v neziskovém sektoru a aktivně pomáhám v jeho rozvoji. Stála jsem u zrodu Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), otevřeného sdružení neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dodnes s KONEPem spolupracuji a jsem členkou jeho správní rady. Díky mé iniciativě se v Senátu pravidelně schází expertní skupina pro neziskový sektor, která se zabývá aktuální legislativou, která neziskovky tíží. Za podporu neziskového sektoru jsem byla v roce 2013 vyznamenána Cenou Přístav České rady dětí a mládeže.

Dále působím ve správní radě Univerzity Pardubice, v Radě památky Kulturní krajina hřebčína Kladruby nad Labem a jsem též prezidentskou Volební akademie žen.

Senátorka v obvodu č. 43 Pardubice

V roce 2010 jsem se stala nezávislou senátorkou za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko. Jsem hlasitým zástupcem Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka v Senátu. V roce 2016 jsem mandát znovu obhájila. Aktuálně jsem předsedkyní Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Pomáhám řešit problémy mého obvodu, zprostředkovávám občanům, ale i starostům kontakty na ministerstva a otevírám Senát lidem z mého volebního obvodu. Byla a stále jsem s vámi v neustálém kontaktu, ve svém obvodu jsem navštívila tisíce akcí. Osm let jsem rovněž reprezentovala stát jako místopředsedkyně Senátu, zastupovala jsem tuto instituci po celé České republice i ve světě. 

Proč jsem v politice?

Dlouhodobě se zabývám odstraňováním nerovností a nespravedlivostí v české společnosti, zejména pak v oblastech jako školství, pracovního trhu a sociálních služeb. Specializuji se na komplikovaná mezirezortní témata, na něž se v dnešní politice zapomíná, jako pomoc s pracovním uplatněním lidem po úrazu či s handicapem nebo velké téma slaďování pracovního a rodinného života

Můj volný čas a koníčky

Mám ho málo, ale když ho mám, tak ho věnuju svým vnoučatům, které jsou největší radostí mého života. Krom toho ráda cestuju, lyžuju a uklidňuje mě cesta autem. Mám ráda psy, i když teď díky velké vytíženosti bohužel žádného nemám. Ráda čtu, v politice jsem však romány vyměnila za zákony. A protože jsem povoláním učitelka, tak mě baví hrát si s dětmi a dívat se na svět jejich očima.