Mé priority

Více žen do politiky

  chci více žen v politice a na rozhodovacích pozicích, je třeba lépe slaďovat jejich profesní a soukromý život

 už jen nemluvme o zkrácených úvazcích a pojďme je konečně uvést do praxe

 pomáhám ženám se prosadit v politice, pořádám pro ně vzdělávací akce

 pomáhám obcím zavádět rovnost žen a mužů do praxe