Mé priority

Jsem na straně potřebných

 pomáhám potřebným, sociálně znevýhodněným, seniorům a lidem v nouzi

 zasazuji se o podporu flexibilnějších pracovních úvazků rodičům, o sladění rodinného a profesního života

 bojuji za zavedení víceletého financování sociálních služeb, které bude zohledňovat regionální potřeby

 podporuji rozvoj moderní hospicové a domácí péče, včetně terénní a profesionálního provázení pozůstalých rodin

 chci zákon o sociálním bydlení a sociálním podnikání

 chci vyšší právní ochranu pro oběti znevýhodněné osoby jako osoby s hendikepem, oběti domácího násilí, matky samoživitelky či pečující osoby

 chci více podpory pro neziskový sektor, a to nejen formou finančních dotací, ale i uznáním, respektem nebo zviditelněním jejich aktivit