Mé priority

Chci kvalitní školství

 chci, aby se naše děti těšily do školy, aby je škola bavila a aby je naučila se vzdělávat po celý život

• rozvoj moderního školství ve vztahu k regionálním potřebám

 volám po kvalitnější přípravě učitelek a učitelů a po jejich skutečně systematické a dlouhodobé podpoře

 je třeba zlepšit pracovní podmínky učitelek v mateřských školách

  upravme rámcové vzdělávací programy, zrevidujme objem učiva a podporujme kreativitu, praktické dovednosti a rozvoj osobnosti žáků

 ať školy více a lépe učí moderní historii se zaměřením na podstatu a zhoubu nedemokratických režimů

 zasazuji se o smysluplnou inkluzi pro všechny, včetně nadaných a sociálně slabých