Mé priority

Bráním právo, hájím svobodu a demokracii

  obhajuji zásady svobody, demokracie a suverenity u nás i ve světě

 hájím Ústavu a ústavnost

  zasazuji se o napravení příkoří občanů z mého regionu 

 usiluji o zachování našich národních i regionálních tradic a kulturního dědictví

 podporuji kulturní a vzdělávací instituce připomínající dějiny a oběti totalitních režimů 20. století