Aktuality

Výstava v Senátu „Osobnosti českého výtvarného umění ve VČG v Pardubicích na fotografiích Štěpána Bartoše"

Nad výstavou převzala záštitu Mgr. Miluše Horská, první místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

 Východočeskou galerii v Pardubicích představujeme v Senátu prostřednictvím fotografií Štěpána Bartoše. Vznikaly převážně v 90. letech, kdy byl zaměstnán ve VČG jako fotograf a setkával se s umělci, kteří s galerií spolupracovali. Výstava nabízí výběr z velkého cyklu snímků významných osobností výtvarného umění. Nejedná se o klasické portréty, ale o reportážní záběry z prostředí ateliérů, instalací výstav, z vernisáží nebo z prohlídek našich expozic. Fotografie přibližují jednu z důležitých činností, kdy jsou pracovníci galerie v přímém kontaktu s výtvarnými umělci, prezentují jejich tvorbu nebo vybírají významná díla do sbírky instituce.

„Citlivý přístup Štěpána Bartoše dává možnost nahlédnout do vnitřního světa autorů. Fotografie často vznikaly těsně před vernisáží, tedy před veřejnou konfrontací díla s publikem. Proto je výraz tváří umělců často napjatý, soustředěný, přemýšlivý a obrácený do jejich nitra. Jsou plně zaujati, protože se připravují na setkání s přáteli a návštěvníky výstavy, pozorují okolí a přemýšlí o svých dílech, které najednou v galerijním prostředí vypadají jinak než v ateliéru. Mají jiný prostor, světlo a souvislosti. Problémy obsahu a formy díla, kterými se v ateliéru intenzivně zabývali jsou vyřešeny, svět ticha a klidu střídá rušný svět konfrontace i obavy z toho, jak bude jejich dílo přijato.“

Výstavu připravili ředitelka Východočeské galerie PhDr. Hana Řeháková spolu s autorem fotografií Štěpánem Bartošem.

Autoři zachycení na fotografiích Štěpána Bartoše:

Olbram Zoubek, Květa Válová, Jiří Kolář, Jan Kotík, Pavel Opočenský, Vratislav Karel Novák, Václav Stratil, Ladislav Novák, Jiří Sopko, Vladimír Kokolia, Karel Malich, František Skála