Výstava „Tož budeme sedlat“

V Senátu Parlamentu ČR můžeme obdivovat vztah prezidenta Masaryka ke koňům na výstavě „Tož budeme sedlat“. „Jsou to ty koně, které se v našich zemích chovají od 15. století na dvoře císaře Rudolfa a které se v loňském roce podařilo zapsat na soupis světového kulturního dědictví UNESCO, “ připomněla Miluše Horská, která výstavu do Senátu přivezla a uspořádala také doprovodnou vernisáž. „Národní hřebčín v Kladrubech předvedl v Senátu i živé Kladrubáky, “ řekla Horská.

Je známo, že slavný hřebčín, kde chov ceremoniálních kočárových koní výrazně ovlivnil okolní krajinu, je již na seznamu UNESCO. Tito koně jsou v Kladrubech chováni a trénováni dodnes. 

Na výstavě se veřejnosti prezentuje skutečnost, že přestože starokladrubští byli vyšlechtěni speciálně pro ceremoniální službu císařů a králů, byli využíváni i ve službě T. G. Masaryka. Výstavu připravil Národní hřebčín Kladruby nad Labem u příležitosti sta let republiky.

Česká republika má po sobotním oznámení na Seznamu světového dědictví UNESCO celkem 14 památek. 

 

1.2. 2020