V Pardubicích se opět diskutovalo o dopravě v ČR

Již po deváté se září v Pardubicích sešli odborníci na Dopravní konferenci 2020. Řešila se klíčová témata, o nichž vím, že naše občany tíží. Jedním z nich je zabezpečení železničních přejezdů v Pardubickém kraji. „V kraji máme 127 přejezdů, 18 z nich bude osazeno závorami a 22 z nich zcela zanikne“, řekla senátorka Miluše Horská, která se akce též aktivně účastnila. Věnovat se přejezdům, musíme podle ní také proto, že cílem dopravní strategie kraje je zrychlit vlakovou dopravu, která je pro propojení měst a obcí našeho kraje klíčová. Připravují se proto projekty na komunikace, které na tyto přejezdy navazují a budou muset být přeloženy. Při rekonstrukci přejezdů se plánuje i na rekonstrukce přilehlých silnic.

Současně s Dopravní konferencí se uskutečnil i Silniční veletrh. Byl to již devatenáctý ročník a přivítal více než sedm desítek vystavovatelů. „Společně s organizátory jsem zde měla možnost podpořit technické vzdělávání, které má v Pardubicích dlouhou tradici. Mladí lidé bohužel nemají příliš zájem o technické obory, což je trend, který není dobrý. Shodli jsme se i se zástupci škol, které se zde prezentovali na tom, že je třeba nabídku i studium zatraktivnit a propojit teorii s praxí“, dodala Horská.

 9.9. 2020