Aktuality

Senátorka Horská vyzývá k urychlenému přijetí zákona o sociálním podnikání

Senátorka Miluše Horská se ujala v rámci Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR role zpravodajky tisku EU s názvem Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj hospodářství ve prospěch lidí: akční plán pro sociální ekonomiku.

Prosadila v rámci výboru i usnesení, v němž se vláda vyzývá k tomu, aby v souladu se svým programovým prohlášením urychlila přípravu zákona o sociálním podnikání s cílem podpořit sociální podnikání v ČR a usnadnit výkon činnosti subjektů sociální ekonomiky.

„Bohužel dosud nemáme v legislativě sociální podnikání pevně zakotveno. Chybí i definice sociálního podniku“, sdělila na plénu dne 11. května 2022 Horská. „Jako zpravodajka velmi souzním s tím, že by se měl vytvořit politický a právní rámec, který by nastavil podstatně příznivější prostředí pro rozvoj sociální ekonomiky“, pokračovala Horská. „Jde o zaměstnávání osob, které těžko obstojí na běžném trhu práce. Ale pracovat mohou, ne třeba celý den nebo s různou dopomocí“, dodala také na plénu.

Horská je aktuálně zapojena i do debat ohledně obsahu tohoto zákona. S fungováním sociálních podniků má bohaté zkušenosti, navíc sleduje situaci v této oblasti včetně legislativy i v zahraničí. V těchto dnech se podílí také na různých debatách o konkrétním směřování plánovaného zákona o sociálním podnikání a další podpoře sociálního podnikání.