Senátorka Horská přispěla do Tříkrálové sbírky

Také v roce 2021 proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka, při níž malí i velcí koledníci přáli lidem šťastný a požehnaný nový rok a žádali o koledu na pomoc lidem v nouzi. Pro senátorku Miluši Horskou to byl další z důvodů, proč přispět na pomoc lidem v nouzi (nejen) ve svém regionu.

„Nemocným, handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám poputují i letos peníze z Tříkrálové sbírky, největší dobročinné sbírkové akce v ČR. Kasička byla dnes i v Senátu - ráda jsem přispěla na dobrou věc“, sdělila Horská.

„Hřešíme pořád na to, že neexistuje efektivní a víceleté nastavení podpory neziskového sektoru. Přitom neziskovky často suplují roli státu, v sociální oblasti je to obzvlášť vidět. Tohle víme a proto pomáháme, “ připomněla v této souvislosti Horská význam aktivit neziskového sektoru. A v březnu 2021 senátorka předala Cenu Olgy Havlové 2021 právě Markovi Navrátilovi, koordinátorovi tříkrálové sbírky. Cenu získal za své rozsáhlé dobročinné aktivity, kterým se v neziskovém sektoru věnuje již 25 let, a to navzdory svému handicapu, jímž je vada růstu.

 

 

7.1. 2021