Rozvod není soutěž o lepšího rodiče

Konference "Práce s rodinou v (po)rozvodové situaci"

 

Práce s rodinou v době rozvodu je mimořádně složitá věc. Toto období není nikdy a pro nikoho jednoduché. Vzhledem k vysokému počtu rozvodů a také rozchodů nesezdaných párů je třeba neustále zkvalitňovat techniky a metody práce s rodiči v rozvodové situaci. Pokud je ve hře dítě, je to třeba dělat o to více.

To je základní poznatek konference s názvem „Práce s rodinou v (po)rozvodové situaci“, kterou uskutečnila v prostorách Senátu místopředsedkyně této parlamentní komory Miluše Horská. Dne 16. ledna sezvala společně s dalšími organizátory akce, spolkem Cochem.cz a Akademickým ústavem Karviná, odborníky, akademiky, zaměstnance OSPODů a legislativce, aby se vzájemně obohatili svými pohledy a navrhli vylepšení současné legislativy, ale hlavně rozvodové praxe.

„Rozvod nesmíme brát jako soutěž o lepšího rodiče, není tu ani snaha procesem rozvodu „vyrobit“ dítěti lepšího rodiče. Namísto zpochybňování se snažme rodiče vést a posilovat“, sdělila na konferenci Miluše Horská. Připomněla také, že v Dánsku platí už rok zákon, podle kterého se nemohou manželské páry s dětmi nechat rozvést, jestliže nepodstoupí on-line poradenský kurz. „Ten jim má ukázat, co na ně s rozvodem čeká, má zmírnit negativní dopady rozluky. A první data ukazují, že od zavedení normy počet rozvodů poklesl“, řekla Horská.

„Konferencí jsme chtěli získat pozornost zákonodárců tomuto těžkému tématu“, prohlásila Markéta Nováková ze spolku Cochem.cz. Podle ní, ale také podle ředitelky Akademického ústavu Karviná, Ireny Piskořové, je třeba nadále vylepšovat edukaci rodičů, vhodně meditovat. Jednou z technik je i tzv. židličková metoda, kterou v praxi představila její autora, Milena Mikulková.

Na akci vystoupil také Zdeněk Kapitán, ředitel ÚMPOD Brno a terénní pracovníci a mediátoři.

Akce byla streamovaná, její záznam je možné zhlédnout na stránkách Senátu.

16.1.2020