Aktuality

Pardubická "potravinárna" vychovává pekaře již sto let


K dobré pověsti českých řemeslníků určitě přispívá i Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, která letos oslavila již 100 let od svého založení. Škola si dodnes uchovala skvělou odbornou úroveň. „Děkuji za milé pozvání panu řediteli Zdeňkovi Zitkovi. Školu jsem si velmi ráda prohlédla“, řekla Miluše Horská.

Na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb se v současnosti vyučuje sedm oborů a daří se udržovat potřebné počty žáků na tříletých učebních i čtyřletých studijních oborech. Škola v nedávné minulosti zlepšila vybavení odborných učeben, kraj investuje též nemalé prostředky do údržby funkcionalistické budovy z 30. let minulého století. Během oslav výročí mohla široká veřejnost navštívit budovu školy a prohlédnout si prostory, kterými prošly generace  žáků a pedagogů. Ti vystavěli během svého působení základy současného mlynářského nebo pekařského řemesla.

 

7.10. 2019