Aktuality

Odkud jdeme a kam směřujeme v reformě a financování péče o duševní zdraví?

Konference v českém Senátu se symbolickým názvem „Reforma péče o duševní zdraví – odkud jdeme a kam směřujeme“ si kladla za cíl reflektovat dosavadní průběh reformy péče a zároveň chce být prostorem pro diskuzi nad jejím dalším směřováním a také financováním. Pod záštitou dvou senátních výborů zdravotnického a sociálního se 5. dubna 2022 sešli zástupci ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí, pacientských organizací, pojišťoven i komunitních služeb. Část programu byla věnována problematice dětských pacientů.

„Velké rezervy spatřuji v oblasti péče o dětské duševní zdraví a v extrémním nedostatku odborníků, kteří jsou schopni pomoci dětem, rodičům i učitelům, “ upozornila předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. Připomíná mimo jiné problémy spojené se začleňováním žáků s různými psychickými obtížemi do společného vzdělávání i závažné psychické problémy u dětí, které nastartovala nebo výrazně prohloubila pandemie.

V České republice probíhá od roku 2013 reforma péče o duševní zdraví. Ta byla od začátku nastavena na nezbytné participaci dvou klíčových rezortů – ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Jen tak se mohl splnit smělý plán celé reformy, aby se péče o osoby s duševním onemocněním, především ta následná, více přesunula mimo zdravotnická zařízení, blíže přirozenému prostředí těchto lidí. Mnohé se povedlo – snížil se počet hospitalizovaných pacientů, rozvíjí se služby komunitního typu, kdy vzniklo třicet Center duševního zdraví pro dospělé osoby s vážným duševním onemocněním a devět center se zaměřením na péči o děti, o osoby se závislostí, péči o gerontopsychiatrické pacienty a péči o osoby se soudně nařízenou ochrannou léčbou. Do reformy jsou zapojeny všechny kraje a každý z nich má zpracovaný plán rozvoje sítě služeb v oblasti duševního zdraví.