Od července bude možné žádat o náhradní výživné

Od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o náhradní výživné. Jeho smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (rozsudek soudu o povinnosti hradit výživné, případně soudem schválená dohoda o výživném) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neposílá vůbec, jen občas anebo ho platí v nižší částce.

Podle senátorky Miluše Horské je to velmi významná pomoc zejména samoživitelkám a samoživitelům, kteří se nemohou domoci svého práva. Předpokládá se pomoc až pro 24 tisíc dětí, které podle senátorky nemohou doplácet na to, že o ně druhý rodič nemá zájem. „Podařilo se! Náhradní výživné bude stát platit, ale jedním dechem zaznělo, neplatič bude nucen své dluhy uhradit v plné výši. Platit výživné na své dítě je normální!“, sdělila senátorka Miluše Horská.

„Diskuze na toto téma trvaly více než patnáct let a jsem ráda, že náhradní výživné konečně bude pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba, “ uvedla
senátorka s tím, že náhradní výživné je běžné už ve většině vyspělých zemí.

 

 

16.12. 2020