Aktuality

Návštěva pietního aktu Silver A očima studentů

Dne 10. ledna jsme navštívili na pozvání paní senátorky Miluše Horské památník na Zámečku a uctili památku obětí druhé světové války a zejména skupiny Silver A. Pro většinu z nás, to byla první pietní akce. Z řad žáků Dětského a Studentského Parlamentu zde byla zastoupena – Obchodní akademie, Gymnázium Holice, ZŠ Štefánikova, ZŠ Polabiny 1 a ZŠ Dubina.    

Líbilo se nám, že jsme mohli na chvíli být součástí historie, vžít se do těžké situace lidí ve válce a potkat se s přeživšími z druhé světové války. Často byla zmiňovaná otázka mezigeneračního dialogu, naslouchání starším lidem a jejich zkušenostem, nezapomínat na to, že svoboda není samozřejmostí.  I přes mínusové teploty bylo na Zámečku kolem padesáti lidí. Nejprve vystoupili hosté se svým projevem – paní senátorka Miluše Horská a pan primátor Martin Charvát, poté se uctila památka českou hymnou.  

Druhá polovina programu se odehrála v hotelu Zlatá Štika. Zde se vzpomínalo na všechny válečné oběti a hrdiny z Pardubického kraje. Vystoupil zde herec Josef Somr, který přednesl úryvek o posledních dnech Jiřího Potůčka. Dále pak následovala prezentace historika Vojtěcha Kyncla, který představil návrh na obnovu památníku Zámeček. A zdůrazňoval věc, se kterou se můžeme asi všichni ztotožnit. Ať už se jedná o jakýkoliv konflikt je potřeba uvědomit si naše lidství a zabránit civilním obětem, kterých měla druhá světová válka v Československu několikanásobně více, než padlých vojáků.    

Michaela Netolická ZŠ Štefánikova, Anetka Kadlecová a Anne-Marie Votočková z Obchodní akedamie Štefánikova, Vojtěch Koblížek Polabiny 1, Jan Dvořák Polabiny 1, Vojtěch Nedvěd ZŠ Dubina, Dan Barek Gymnázium Pardubice, Dašická