Aktuality

Jsem členkou Podvýboru pro rodinu

Sociální problematika dostává v Senátu zelenou. Věřím, že je to i díky mým snahám. Jsem proto moc ráda, že při Výbor pro sociální politiku horní komory vznikl Podvýbor pro rodinu.

 

Jsem členkou tohoto podvýboru. Chci v něm řešit palčivé problémy především mladých rodin, sezdaných či nesezdaných. Chci zde napomáhat k tomu, abychom vylepšovali slaďování rodinného a pracovního života těchto mladých rodičů. Čeká nás hodně práce, třeba se zajištěním nových forem hlídání pro děti, další podporou zkrácených úvazků s garancí návratu do plného úvazku a podporou zachování nebo změny kvalifikace, větším zapojením otců do péče (nepřenositelné volno) nebo např. flexibilitou rodičovského příspěvku.