Aktuality

Hřebčín v Kladrubech je na seznamu UNESCO!

 

Bohatý program připravil na sobotu 5. října pro své příznivce Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Důvodem byl oficiální zápis hřebčína na seznam Unesco. Příslušný dekret stvrzující tento zápis přivezlo netradiční „dominové“ čtrnáctispřeží.
Slavnost se konala za účasti veřejnosti a pozvaných hostů, mezi nimiž byla také místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, zástupci Pardubického kraje a municipalit, velvyslanci a přítomni byli také ministr zemědělství Miroslav Toman a ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Senátorka Miluše Horská byla od samého počátku u aktivit, které postupně přivedly Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem na seznam světového kulturního dědictví. Byla členkou rady, kterou nechal v roce 2016 ustanovit tehdejší ministr kultury Daniel Herman a kterou po celou dobu vedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

„Na světě je řada hřebčínů. Ale pouze v Kladrubech se nachází 500 let zachovalý autentický krajinný areál. Jsem proto moc ráda, že se podařilo tuto jedinečnost  podpořit zápisem do seznamu světového dědictví, “ uvedla senátorka Miluše Horská.

Kladrubský hřebčín se stal prvním hřebčínem na světě, který je zapsán na Seznamu památek světového dědictví UNESCO. Zároveň jde o první památku ČR zapsanou na tomto seznamu, která spadá přímo pod resort zemědělství.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě. Letos v březnu uplynulo 440 let od vydání dekretu císařem Rudolfem II., kterým mu udělil statut císařského dvorního hřebčína. Jeho rozsáhlý komplex je od roku 2002 unikátní národní kulturní památkou stejně jako základní kmenové stádo starokladrubského koně. Poprvé v českých dějinách se tak hospodářské zvíře stalo vedle uměleckých a architektonických děl oficiální součástí kulturního dědictví České republiky.

 

 

7.10. 2019