Aktuality

Horská: řešme urgentně zlepšení dostupnosti příjmu televizního vysílání

Senátorka Miluše Horská dlouhodobě poukazuje na problémy s příjmem televizního vysílání, které mají především lidé žijící na venkově i ve městech. Podle ní je třeba zachovat dostatečně kvalitní vysílání, protože někde je to jediný možný způsob získávání informací. 

„Tisíce lidí ztrácí stabilní přístup k veřejnoprávní službě, což není správné i s ohledem na to, že jde o média veřejné služby. Základní informovanost populace má být zachována, “ tvrdí senátorka Miluše Horská.

Horská podpořila na poslední schůzi 11. května usnesení, v němž Senát vyzývá ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, aby ho do konce června informoval o krocích ke zlepšení dostupnosti příjmu televizního vysílání. Podle Horské je řešením posílení jednofrekvenční sítě, doplnění kmitočtů a také zvýšení finančního rámce pro provozování služby. Této problematice se věnuje především z pozice členky senátní Stále komise pro média.