Aktuality

Horská: Akademie věd bude poskytovat senátorům odborná stanoviska

Vedení Senátu se sešlo s novým vedením Akademie věd. Schůzka se uskutečnila 5. dubna na půdě Senátu Parlamentu ČR. Vedení obou institucí se shodlo na pokračování vzájemné spolupráce. V roce 2011 byla kooperace stvrzena Memorandem o spolupráci, na jehož základě jsou pořádány společné akce nebo konzultace.

„Mám radost z toho, že české vědě předsedá žena, prof. Eva Zažímalová a také že Akademie věd je připravena poskytovat senátorům odborná stanoviska k aktuálním problémům. K tomu jsem její vedení již opakovaně vyzývala“, řekla po jednání 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

„Odborné podklady by zákonodárcům měly sloužit při projednávání legislativních změn“, vysvětlila Horská. Předsedkyně Akademie věd Zažímalová k tomu poznamenala: „Akademie věd ČR je jediná zastřešující instituce, která pokrývá všechny vědní obory. A díky tomu můžeme poznatky z různých oborů zpracovávat a různě kombinovat“. Zažímalová se s touto praxí seznámila ve Velké Británii, kde zákonodárci právě od vědců dostávají posudky k aktuálním tématům.