Aktuality

Hlasovala jsem pro to, aby údaje o datových schránkách nebyly automaticky veřejné

Na schůzi Senátu jsme přijali důležitý tisk. Hlasovala jsem pro to, aby údaje o datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných už nebyly automaticky veřejné. Chci, aby údaje byly v seznamu nově zapisovány výhradně na základě individuální žádosti držitele datové schránky, stejným postupem pak má být možné je opět vymazat.

Dále jsem byla pro zákon, který zmírňuje pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje. Nově se zkrátí doba z původních deseti na pět let, po kterou obce a kraje musí dodržovat účel převodu pozemků podle převodních smluv.

 

14.10. 2023