Aktuality

Byla jsem na oslavě 55 let ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Byla to úžasná akce, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou oslavila již úctyhodných 55 let své existence.

 

Ráda jsem přijala v sobotu 21. října 2023 na galavečer ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Dorazili také současní i bývalí pedagogové, současní i bývalí žáci, současní i bývalí rodiče a současní i bývalí přátelé školy. Přišli se pobavit, setkat se a zavzpomínat. Zároveň pro ně byl také připraven Den otevřených dveří obou budov ZUŠ.

Základní umělecké školy mají u nás dlouholetou tradici, jsou ve školském systému výjimečné, a i proto je musíme zachovat a podporovat. Právem je nazýváme českým rodinným stříbrem. Děkuji za pozvání panu řediteli Janu Svobodovi.

 

 

 

21.10. 2023