Aktuality

Budou moci skautíci dál stanovat u řek?

To teď není vždy jisté, jak se totiž postupně zaměřují aktivní zóny záplavových území podle tzv. vodního zákona, tak si některé tábory musí hledat nová tábořiště. Na problém poukazuje dlouhodobě Česká rada dětí a mládeže, jejíž předseda, Aleš Sedláček, se také obrátil na senátorku a 1. místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR, Miluší Horskou s pomocí o radu. Problémy totiž mají ty tábory, které se na začátku prázdnin postaví na zelené louce u řek a na konci tábora vše opět zlikvidují. „Vesměs  přitom na svých tábořištích táboř&i acute; již řadu let“, poukazuje Sedláček a vyslovuje obavu z postupné likvidace táborů u potoků a řek v souvislosti s vytyčováním aktivních zón záplavových území.

Miluše Horská proto zorganizovala 6. dubna setkání se zástupci třech ministerstev a dalších dotčených organizací. Nepanuje totiž mezi nimi shoda, kdy zejména ministerstvo životního prostředí argumentuje nutností nezastavovat aktivní zóny záplavového území, ministerstvo školství naopak chce tyto aktivity podporovat. Největší nebezpečí podle MŽP hrozí tam, kudy by se při zvýšené hladině řek či potoků hnal hlavní proud vody, který s sebou strhává vše.

„Požádala jsem přítomné, aby byli vzájemně v kontaktu a aby pomohli nalézt řešení, které by konání těchto stanových táborů na tradičních místech u vodních toků nadále umožnilo“, uzavřela setkání Horská.